Parit

Pariterapiaan tullessaan pari tuo mukanaan ongelman tai asian, johon he kaipaavat ratkaisua. Tilanne voi liittyä kommunikointiin tai asioihin, jotka riitelevät. Väärinymmärtäminen, parisuhteen viestinnän haasteet, puhumattomuus, läheisyyden puute, lapsiperheen kiireinen arki tai esimerkiksi toisistaan eritytyminen ovat hyvin tavanomaisia tulosyitä. Riippuvuudet, uskottomuus tai väkivalta ovat tuttuja teemoja nekin. Parisuhdeterapia on parhaimmillaan kahden ihmisen suhteen hoitoa ja ylläpitoa, ongelmien ehkäisyä ja läheisyyden syventymistä.

Parisuhteessa kriisi on myös mahdollisuus uuteen, tienristeys, käännekohta. Parisuhdeterapiaan lähtevät uuden suunnan etsijät kiinnittyvätkin terapiaan hyvin ja istunnot ovat hyödyllisiä tai erittäin hyödyllisiä yli 80 prosentille pareista.

Konsultaatio voi olla kertaluontoista tai terapia voi sisältää useita käyntikertoja. Parit saavat myös välitehtäviä, joiden avulla he voivat harjoitella uusia toimintamalleja, läheisyyttä, kommunikointia, rakentavaa palautteenantoa, kuuntelemisen taitoa, ymmärtämistä tai romantiikkaa. Intensiivijakson jälkeen seurantakäyntejä voi olla esimerkiksi yhden-kahden kuukauden välein. Tapaamisia on mahdollista tiivistää tilanteen niin vaatiessa. Myös ohjaus KELA-korvattavaan paripsykoterapiaan on mahdollista.