Perheet

Ratkaisukeskeisen terapian juuret ovat perheterapiassa. Perheterapia on ratkaisukeskeistä ja systeemistä terapiaa, jossa keskitytään erityisesti tarkastelemaan perheen sisäistä vuorovaikutusjärjestelmää ja johon koko perhe osallistuu.

Tapaamisia voidaan järjestää myös yksilötasolla tai pienemmällä kokoonpanolla. Perheterapia on kuitenkin tuloksellisinta ja tehokkainta silloin, kun koko perhe osallistuu, dialogi on avointa ja rehellistä.

Ratkaisukeskeisessä perheterapiassa ajatellaan niin, että perhe itsessään on tilanteensa paras asiantuntija. Psykoterapeutin tehtävä onkin auttaa perhettä löytämään voimavarat ja ratkaisut tilanteeseen sekä tukea perhettä tavoitteiden asennassa ja tavoitteiden saavuttamisessa.